دستگاه برش مستقيم خاک

وسيله اي جهت آزمايش نيروي برشي خاک می باشد . اين دستگاه ضمن ايجاد فشار قائم که بروي خاک مي آورد از طريق فشار جانبي دو سطح همسان را در راستاي افقي به حرکت مي آورد . مقدار نيروي عمودي از طريق وزنه هاي استاندارد اعمال شده و نيروي افقي از طريق موتور الکتيکي اعمال مي گردد که توسط يه لودسل و نمايشگر ( دستگاه برش مستقيم ديجيتال ) نمايش داده مي شود .

دستگاه کر گیری

خرداد 20, 1398

دستگاه کرگير يک ابزار قدرتمند جهت برش و مغزه گيري در مصالح از جنس هاي مختلفي از نظير بتن ، آسفالت ، سنگ ، آجر ، کاشي و ديگر مواد جامد مي باشد . اين دستگاه از اندازه هاي مختلفي از کوچک که مي توان آن را بسادگي توسط شخص حمل کرد و يا به بزرگي که آنرا با ماشين آلات مخصوص راهسازي حمل مي شود .

محصولات آزمايشگاه بتن

محصولات آزمايشگاه بتن به افراد کمک می کند تا مطالب مختلفی نظير نحوه ساخت بتن مناسب ، مبارزه با شرايط خورنده ، ساخت بتن .با دوام و … را مورد بررسی قرار دهند محصولات آزمایشگاه بتن برای کنترل بتن استفاده می گردد .

صفحه3 از4