آزمايش خوردگي مس

مرداد 15, 1398 نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خوردگي مس عبارت ازانهدام و فساد يا تغيير و دگرگوني  در خواص  و مشخصات مواد (عموما فلزات) به علت واکنش آنها با محيط اطراف است.ازآنجائيکه خوردگي موجب مشکلات اقتصادي، ايمني  و ضايعات، کاهش راندمان، اتلاف محصولات، آلودگي محصولات و…..ميشود، ارزيابي خوردگي  و خسارات حاصل از آن اهميت زيادي دارد. در ضمن تهيه و يا کاربرد فرآورده هاي نفتي بواسطه وجود بعضي مواد شيميايي وهمچنين بالا بودن فشار و درجه حرارت، خوردگي هايي را در روي سطح دستگاههاي پالايش و يا موتورها ايجاد ميکند.

ازجمله اين موادشيميايي سولفيدها، اسيد کلريدريک وهمچنين هوا و رطوبت ميباشد. سولفيدها بيشترازتجزيه مواد آلي گوگرد دار بوجود مي آيند واسيد کلريدريک دراثر هيدروليز نمک هايش حاصل ميشود. تشعشعات اتمي ومحيطهاي بيولوژيکي و وجود ميکروارگانيزمها نيزبرروي خوردگي موثرند. يکي ازمهمترين علل خوردگي، وجود اکسيژن محلول درمواد که به دو طريق فيزيکي (همزدن) و شيميايي (اضافه کردن موادي مانند هيدرارين) مي توان آن را ازمحلول خارج کرد. ازجمله روشهاي کنترل خوردگي ميتوان به حفاظت کاتدي، حفاظت آندي، استفاده ازپوششهاي فلزي، آلي و معدني اشاره کرد.

ابندا دونوار مسي را در پايه نگهدارنده بگذاريد و سطح آن را سمباده بکشيد بعد آن را برگردانيد و سطح ديگر را نيزسمباده بکشيد بعد از سمباده کشيدن با دستمال تميز سطوح مسي را تميز کنيد تا هيچ اثري از کاغذهاي سمباده روي نوارهاي مسي مشاهده نشود. سپس نوارها را در لوله آزمايش به طور جداگانه بگذاريد و در يکي از لوله هاي آزمايش نفت و درديگري گازوئيل بريزيد. به طوريکه نمونه تا روي نوار مسي را بپوشاند. لوله هاي ازمايش را با چوب پنبه ببنديد وهريک از لوله هاي آزمايش را در يک بمب جداگانه بگذاريد. بمب ها را به کمک گيره ها در حمام قراردهيد حداقل 5/1 ساعت نمونه ها در حمام بماند سپس با پنس نوار را خارج کرده و با يک دستمال يا پنبه  نوار را خشک کنيد و با پلاکهاي استاندارد مقايسه کنيد و نتيجه را گزارش کنيد.

خواندن 45 دفعه